Jadwal Dokter & Klinik

Silahkan Pilih Klinik Spesialis

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
10.00
Poli Gigi
drg. Prinatiningsih
10.00
13.00
Poli Gigi
drg. Prinatiningsih
10.00
13.00
Poli Gigi
drg. Prinatiningsih
10.00
13.00
Poli Gigi
drg. Prinatiningsih
10.00
13.00
Poli Gigi
drg. Prinatiningsih
10.00
13.00
Poli Gigi
drg. Prinatiningsih
10.00
13.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Poli Gigi
drg. Muhammad Dimas Rahmadiyanto
15.00
17.00

Poli Gigi
drg. Maslucha Susilowati
15.00
20.00
Poli Gigi
drg. Maslucha Susilowati
15.00
20.00
Poli Gigi
drg. Maslucha Susilowati
15.00
20.00
Poli Gigi
drg. Maslucha Susilowati
15.00
20.00
Poli Gigi
drg. Muhammad Dimas Rahmadiyanto
15.00
17.00

Poli Gigi
drg. Maslucha Susilowati
15.00
20.00
Poli Gigi
drg. Maslucha Susilowati
15.00
18.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Senin

 • Poli Gigi
  10.00 - 13.00
 • Poli Gigi
  15.00 - 17.00
 • Poli Gigi
  15.00 - 20.00

Selasa

 • Poli Gigi
  10.00 - 13.00
 • Poli Gigi
  15.00 - 20.00

Rabu

 • Poli Gigi
  10.00 - 13.00
 • Poli Gigi
  15.00 - 20.00

Kamis

 • Poli Gigi
  10.00 - 13.00
 • Poli Gigi
  15.00 - 20.00

Jumat

 • Poli Gigi
  10.00 - 13.00
 • Poli Gigi
  15.00 - 17.00
 • Poli Gigi
  15.00 - 20.00

Sabtu

 • Poli Gigi
  10.00 - 13.00
 • Poli Gigi
  15.00 - 18.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
00.00
Poli Gigi Spesialis
drg. Lila Muntadir, Sp.Ort
00.00
00.00
Sesuai Perjanjian
Poli Gigi Spesialis
drg. Lila Muntadir, Sp.Ort
00.00
00.00
Sesuai Perjanjian
Poli Gigi Spesialis
drg. Lila Muntadir, Sp.Ort
00.00
00.00
Sesuai Perjanjian
Poli Gigi Spesialis
drg. Dwi Wahyu Indrawati, M.Kes.,Sp.Perio
00.00
00.00
Sesuai Perjanjian

Poli Gigi Spesialis
drg. Lila Muntadir, Sp.Ort
00.00
00.00
Sesuai Perjanjian
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
Poli Gigi Spesialis
drg. Dwi Wahyu Indrawati, M.Kes.,Sp.Perio
09.00
11.00
Poli Gigi Spesialis
drg. Dwi Wahyu Indrawati, M.Kes.,Sp.Perio
09.00
11.00
10.00
Poli Gigi Spesialis
drg.Rizqi Aulia KA,Sp.KGA
10.00
12.00
On Call
Poli Gigi Spesialis
drg.Rizqi Aulia KA,Sp.KGA
10.00
12.00
On Call
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Poli Gigi Spesialis
drg. Gatot Baydowi, Sp.BM
15.00
17.00
Poli Gigi Spesialis
drg.Marisa Elvi Dayanti,Sp.KG
15.30
18.30
Poli Gigi Spesialis
drg. Gatot Baydowi, Sp.BM
15.00
17.00
Poli Gigi Spesialis
drg.Marisa Elvi Dayanti,Sp.KG
15.30
18.30
Poli Gigi Spesialis
drg.Marisa Elvi Dayanti,Sp.KG
15.30
18.30

Poli Gigi Spesialis
drg. Gatot Baydowi, Sp.BM
18.00
20.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Senin

 • Poli Gigi Spesialis
  00.00 - 00.00
 • Poli Gigi Spesialis
  10.00 - 12.00
 • Poli Gigi Spesialis
  15.00 - 17.00

Selasa

 • Poli Gigi Spesialis
  00.00 - 00.00
 • Poli Gigi Spesialis
  09.00 - 11.00
 • Poli Gigi Spesialis
  15.30 - 18.30

Rabu

 • Poli Gigi Spesialis
  10.00 - 12.00
 • Poli Gigi Spesialis
  15.00 - 17.00

Kamis

 • Poli Gigi Spesialis
  00.00 - 00.00
 • Poli Gigi Spesialis
  09.00 - 11.00
 • Poli Gigi Spesialis
  15.30 - 18.30

Jumat

 • Poli Gigi Spesialis
  00.00 - 00.00
 • Poli Gigi Spesialis
  00.00 - 00.00
 • Poli Gigi Spesialis
  15.30 - 18.30
 • Poli Gigi Spesialis
  18.00 - 20.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
09.00
Poli Gizi
Sri Maharustin, Amd.Gz
09.00
11.00
Yanni Trimur C,S.Gz
Poli Gizi
Sri Maharustin, Amd.Gz
09.00
11.00
Yanni Trimur C,S.Gz
Poli Gizi
Sri Maharustin, Amd.Gz
09.00
11.00
Yanni Trimur C,S.Gz
10.00

Senin

 • Poli Gizi
  09.00 - 11.00

Rabu

 • Poli Gizi
  09.00 - 11.00

Jumat

 • Poli Gizi
  09.00 - 11.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
07.00
Poli KIA & Pijat Bayi
Siti Maskiyah, Amd. Keb
07.00
14.00
Poli KIA & Pijat Bayi
Siti Maskiyah, Amd. Keb
07.00
14.00
Poli KIA & Pijat Bayi
Siti Maskiyah, Amd. Keb
07.00
14.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
Poli KIA & Pijat Bayi
Siti Maskiyah, Amd. Keb
12.00
14.00
Poli KIA & Pijat Bayi
Siti Maskiyah, Amd. Keb
12.00
14.00
Poli KIA & Pijat Bayi
Siti Maskiyah, Amd. Keb
12.00
14.00
13.00

Senin

 • Poli KIA & Pijat Bayi
  12.00 - 14.00

Selasa

 • Poli KIA & Pijat Bayi
  07.00 - 14.00

Rabu

 • Poli KIA & Pijat Bayi
  07.00 - 14.00

Kamis

 • Poli KIA & Pijat Bayi
  12.00 - 14.00

Jumat

 • Poli KIA & Pijat Bayi
  12.00 - 14.00

Sabtu

 • Poli KIA & Pijat Bayi
  07.00 - 14.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
00.00
Poli Rehab Medik
dr.Bayu Santoso, SpKFR
00.00
00.00
CUTI
Poli Rehab Medik
dr.Bayu Santoso, SpKFR
00.00
00.00
CUTI
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
Poli Rehab Medik
dr. Anang Silahudin, Sp.KFR
07.00
09.00
Poli Rehab Medik
dr. Mirza Kusumawardani, Sp.KFR
07.00
13.00
Poli Rehab Medik
dr. Anang Silahudin, Sp.KFR
07.00
09.00
Poli Rehab Medik
dr. Mirza Kusumawardani, Sp.KFR
07.00
13.00
Poli Rehab Medik
dr. Mirza Kusumawardani, Sp.KFR
07.00
13.00
Poli Rehab Medik
dr. Anang Silahudin, Sp.KFR
07.00
13.00
08.00
09.00
10.00
11.00
Poli Rehab Medik
dr. Mirza Kusumawardani, Sp.KFR
11.00
15.00
Poli Rehab Medik
dr. Mirza Kusumawardani, Sp.KFR
11.00
15.00
12.00
13.00
14.00
Poli Rehab Medik
dr. Anang Silahudin, Sp.KFR
14.00
18.00
Poli Rehab Medik
dr. Anang Silahudin, Sp.KFR
14.00
18.00
Poli Rehab Medik
dr. Anang Silahudin, Sp.KFR
14.00
18.00
15.00
Poli Rehab Medik
dr. Anang Silahudin, Sp.KFR
15.00
18.00
Poli Rehab Medik
dr. Anang Silahudin, Sp.KFR
15.00
18.00
Poli Rehab Medik
dr. Mirza Kusumawardani, Sp.KFR
15.00
19.00
16.00
17.00
18.00
Poli Rehab Medik
dr. Nurul Sp.KFR
18.00
19.30
Poli Rehab Medik
dr. Nurul Sp.KFR
18.00
19.30
Poli Rehab Medik
dr. Nurul Sp.KFR
18.00
19.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Senin

 • Poli Rehab Medik
  00.00 - 00.00
 • Poli Rehab Medik
  07.00 - 09.00
 • Poli Rehab Medik
  11.00 - 15.00
 • Poli Rehab Medik
  15.00 - 18.00
 • Poli Rehab Medik
  18.00 - 19.30

Selasa

 • Poli Rehab Medik
  07.00 - 13.00
 • Poli Rehab Medik
  14.00 - 18.00
 • Poli Rehab Medik
  18.00 - 19.30

Rabu

 • Poli Rehab Medik
  00.00 - 00.00
 • Poli Rehab Medik
  07.00 - 09.00
 • Poli Rehab Medik
  11.00 - 15.00
 • Poli Rehab Medik
  15.00 - 18.00

Kamis

 • Poli Rehab Medik
  07.00 - 13.00
 • Poli Rehab Medik
  14.00 - 18.00
 • Poli Rehab Medik
  18.00 - 19.30

Jumat

 • Poli Rehab Medik
  07.00 - 13.00
 • Poli Rehab Medik
  14.00 - 18.00

Sabtu

 • Poli Rehab Medik
  07.00 - 13.00
 • Poli Rehab Medik
  15.00 - 19.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
09.00
Spesialis Anak
dr. Hj. Edim Hartati, SpA. Mars
09.00
12.00
Spesialis Anak
dr. Hj. Edim Hartati, SpA. Mars
09.00
12.00
Spesialis Anak
dr. Hj. Edim Hartati, SpA. Mars
09.00
12.00
Spesialis Anak
dr. Mahrus A. Rahman, Sp.A(K)
09.00
11.00
10.00
11.00
Spesialis Anak
dr. Hj. Dariroh Amsyari, SpA
11.00
13.00
Spesialis Anak
dr. Hj. Dariroh Amsyari, SpA
11.00
13.00
Spesialis Anak
dr. Hj. Edim Hartati, SpA. Mars
11.00
12.00
12.00
13.00
Spesialis Anak
dr. Mahrus A. Rahman, Sp.A(K)
13.00
15.00
Spesialis Anak
dr. Mahrus A. Rahman, Sp.A(K)
13.00
15.00
Spesialis Anak
dr. Taufiq Hidayat, Sp.A(K)
13.00
15.00
14.00
15.00
16.00
Spesialis Anak
dr. Taufiq Hidayat, Sp.A(K)
16.00
18.00
Spesialis Anak
dr. Taufiq Hidayat, Sp.A(K)
16.00
18.00
Spesialis Anak
dr. Taufiq Hidayat, Sp.A(K)
16.00
18.00
17.00

Senin

 • Spesialis Anak
  09.00 - 12.00
 • Spesialis Anak
  16.00 - 18.00

Selasa

 • Spesialis Anak
  11.00 - 13.00
 • Spesialis Anak
  13.00 - 15.00

Rabu

 • Spesialis Anak
  09.00 - 12.00
 • Spesialis Anak
  16.00 - 18.00

Kamis

 • Spesialis Anak
  09.00 - 12.00
 • Spesialis Anak
  13.00 - 15.00

Jumat

 • Spesialis Anak
  11.00 - 13.00
 • Spesialis Anak
  16.00 - 18.00

Sabtu

 • Spesialis Anak
  09.00 - 11.00
 • Spesialis Anak
  11.00 - 12.00
 • Spesialis Anak
  13.00 - 15.00
No events hours available!
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
14.00
Spesialis Bedah Digestif
dr. Ismu Nugroho, Sp.B-KBD
14.00
16.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Spesialis Bedah Digestif
dr. Ismu Nugroho, Sp.B-KBD
18.00
20.00
19.00

Rabu

Jumat

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
08.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Jifaldi Afrian Maharaja D. S., Sp.OT(K)
08.00
14.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Arif Zulkarnain, Sp.OT(K)
08.00
14.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Brian Vicky Faridyan,Sp.OT(K)
08.00
14.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Brian Vicky Faridyan,Sp.OT(K)
08.00
14.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Arif Zulkarnain, Sp.OT(K)
08.00
14.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Arif Zulkarnain, Sp.OT(K)
08.00
14.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr.Brian Vicky Faridyan,Sp.OT(K)
15.00
20.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Arif Zulkarnaen, Sp.OT(K)
15.00
20.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Jifaldi Afrian Maharaja D. S., Sp.OT(K)
15.00
00.20
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Brian Vicky Faridyan,Sp.OT(K)
15.00
20.00
16.00
17.00
Spesialis Bedah Orthopedi
dr. Jifaldi Afrian Maharaja D. S., Sp.OT(K)
17.00
20.00
18.00
19.00

Senin

 • Spesialis Bedah Orthopedi
  08.00 - 14.00
 • Spesialis Bedah Orthopedi
  15.00 - 20.00

Selasa

 • Spesialis Bedah Orthopedi
  08.00 - 14.00
 • Spesialis Bedah Orthopedi
  17.00 - 20.00

Rabu

 • Spesialis Bedah Orthopedi
  08.00 - 14.00
 • Spesialis Bedah Orthopedi
  15.00 - 20.00

Kamis

 • Spesialis Bedah Orthopedi
  08.00 - 14.00
 • Spesialis Bedah Orthopedi
  15.00 - 00.20

Jumat

 • Spesialis Bedah Orthopedi
  08.00 - 14.00
 • Spesialis Bedah Orthopedi
  15.00 - 20.00

Sabtu

 • Spesialis Bedah Orthopedi
  08.00 - 14.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
10.00
Spesialis Bedah Plastik
dr.Bambang Wicaksono,Sp.BP-RE
10.00
13.00
11.00
12.00

Sabtu

 • Spesialis Bedah Plastik
  10.00 - 13.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
18.00
Spesialis Bedah Saraf
dr. M. Arif Fauzi, Sp.BS., M.Ked.Klin
18.00
20.00
Spesialis Bedah Saraf
dr. M. Arif Fauzi, Sp.BS., M.Ked.Klin
18.00
20.00
19.00

Senin

Kamis

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
12.00
Spesialis Bedah Thorax & Kardiovaskuler
dr. Erdyanto Akbar, M.Kedklin., Sp.BTKV
12.00
13.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Spesialis Bedah Thorax & Kardiovaskuler
dr. Erdyanto Akbar, M.Kedklin., Sp.BTKV
16.00
17.00
17.00
18.00
Spesialis Bedah Thorax & Kardiovaskuler
dr. Erdyanto Akbar, M.Kedklin., Sp.BTKV
18.00
19.00

Selasa

 • Spesialis Bedah Thorax & Kardiovaskuler
  16.00 - 17.00

Rabu

 • Spesialis Bedah Thorax & Kardiovaskuler
  18.00 - 19.00

Sabtu

 • Spesialis Bedah Thorax & Kardiovaskuler
  12.00 - 13.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
08.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Bonni Sapta P., Sp.B
08.00
11.00

Spesialis Bedah Umum
dr. Rusdi Arief, Sp.B., FINACS
08.00
13.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Bonni Sapta P., Sp.B
08.00
11.00

Spesialis Bedah Umum
dr. Rusdi Arief, Sp.B., FINACS
08.00
13.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Bonni Sapta P., Sp.B
08.00
11.00

Spesialis Bedah Umum
dr. Rusdi Arief, Sp.B., FINACS
08.00
13.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Bonni Sapta P., Sp.B
08.00
11.00

Spesialis Bedah Umum
dr. Rusdi Arief, Sp.B., FINACS
08.00
13.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Bonni Sapta P., Sp.B
08.00
11.00

Spesialis Bedah Umum
dr. Rusdi Arief, Sp.B., FINACS
08.00
13.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Bonni Sapta P., Sp.B
08.00
11.00

Spesialis Bedah Umum
dr. Rusdi Arief, Sp.B., FINACS
08.00
13.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Julie Kundwidjajanto, Sp.B
15.00
17.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Julie Kundwidjajanto, Sp.B
15.00
17.00
16.00
17.00
18.00
Spesialis Bedah Umum
dr.Indra Gunawan,Sp.B
18.00
19.30
Spesialis Bedah Umum
dr.Indra Gunawan,Sp.B
18.00
19.30
19.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Rusdi Arief, Sp.B., FINACS
19.00
20.00
Spesialis Bedah Umum
dr. Rusdi Arief, Sp.B., FINACS
19.00
20.00

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
06.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. Pradana Airlangga, Sp.JP
06.00
11.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. Pradana Airlangga, Sp.JP
06.00
11.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. Pradana Airlangga, Sp.JP
06.00
11.00
07.00
08.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. H. Hadi Hartono, SpJP
08.30
11.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. H. Hadi Hartono, SpJP
08.30
11.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. H. Hadi Hartono, SpJP
08.30
11.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. H. Hadi Hartono, SpJP
15.30
18.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. Raden Mohammad Budiarto, Sp.JP
15.00
17.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. H. Hadi Hartono, Sp.JP
15.30
18.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. H. Hadi Hartono, SpJP
15.30
18.00
16.00
Spesialis Jantung & Pembuluh darah
dr. Pradana Airlangga, Sp.JP
16.00
18.00
17.00

Senin

 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  06.00 - 11.00
 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  15.30 - 18.00

Selasa

 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  08.30 - 11.00
 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  15.00 - 17.00

Rabu

 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  06.00 - 11.00
 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  15.30 - 18.00

Kamis

 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  08.30 - 11.00
 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  16.00 - 18.00

Jumat

 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  06.00 - 11.00
 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  15.30 - 18.00

Sabtu

 • Spesialis Jantung & Pembuluh darah
  08.30 - 11.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
08.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Rodiyah, Sp.OG
08.00
11.00

Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Andi Budi Herianto,SpOG
10.00
12.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Rodiyah, Sp.OG
08.00
11.00

Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Andi Budi Herianto,SpOG
10.00
12.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Rodiyah, Sp.OG
08.00
11.00

Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Andi Budi Herianto,SpOG
10.00
12.00
09.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Prasti Sulandjari, Sp.OG
09.00
11.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Prasti Sulandjari, Sp.OG
09.00
11.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Prasti Sulandjari, Sp.OG
09.00
11.00
10.00
11.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Rodiyah, Sp.OG
11.00
14.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Rodiyah, Sp.OG
11.00
14.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Rodiyah, Sp.OG
11.00
14.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Amik Yuliati, Sp.OG
15.00
18.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Amik Yuliati, Sp.OG
15.00
18.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Amik Yuliati, Sp.OG
15.00
18.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Amik Yuliati, Sp.OG
15.00
18.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Amik Yuliati, Sp.OG
15.00
18.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr.Amik Yuliati, Sp.OG
15.00
18.00
16.00
17.00
18.00
19.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Prasti Sulandjari, Sp.OG
19.00
20.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Wahyu Widoyoko, Sp.OG
19.00
21.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Prasti Sulandjari, Sp.OG
19.00
20.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. H. Setya Budi P, Sp.OG
19.00
20.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Wahyu Widoyoko, Sp.OG
19.00
21.00
Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
dr. Wahyu Widoyoko, Sp.OG
19.00
21.00
20.00

Senin

 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  09.00 - 11.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  11.00 - 14.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  15.00 - 18.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  19.00 - 20.00

Selasa

 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  08.00 - 11.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  10.00 - 12.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  15.00 - 18.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  19.00 - 21.00

Rabu

 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  08.00 - 11.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  10.00 - 12.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  15.00 - 18.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  19.00 - 20.00

Kamis

 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  09.00 - 11.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  11.00 - 14.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  15.00 - 18.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  19.00 - 20.00

Jumat

 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  09.00 - 11.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  11.00 - 14.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  15.00 - 18.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  19.00 - 21.00

Sabtu

 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  08.00 - 11.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  10.00 - 12.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  15.00 - 18.00
 • Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
  19.00 - 21.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
10.00
Spesialis Kedokteran Jiwa – (Psikiater)
dr.Hj. Suksmi Yitnamurti,Sp.KJ
10.30
12.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Spesialis Kedokteran Jiwa – (Psikiater)
dr. Andini Dyah S., Sp.KJ
15.30
17.30
16.00
17.00
Spesialis Kedokteran Jiwa – (Psikiater)
dr. Widhiyoretno Ni Suratih, SpKJ
17.00
19.00
18.00

Senin

 • Spesialis Kedokteran Jiwa – (Psikiater)
  10.30 - 12.30

Kamis

 • Spesialis Kedokteran Jiwa – (Psikiater)
  15.30 - 17.30

Jumat

 • Spesialis Kedokteran Jiwa – (Psikiater)
  17.00 - 19.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
13.00
Spesialis Kulit & Kelamin
dr. Hj. Buih Amartiwi, Sp.KK
13.00
14.00
Spesialis Kulit & Kelamin
dr. Diana Tri Ratnasari, Sp.KK
13.00
14.00
Spesialis Kulit & Kelamin
dr. Hj. Buih Amartiwi, Sp.KK
13.00
14.00
Spesialis Kulit & Kelamin
dr. Diana Tri Ratnasari, Sp.KK
13.00
14.00
Spesialis Kulit & Kelamin
dr. Hj. Buih Amartiwi, Sp.KK
13.00
14.00
14.00
15.00
16.00
Spesialis Kulit & Kelamin
dr. Hj. Buih Amartiwi, Sp.KK
16.00
17.00

Senin

 • Spesialis Kulit & Kelamin
  13.00 - 14.00

Selasa

 • Spesialis Kulit & Kelamin
  13.00 - 14.00

Rabu

 • Spesialis Kulit & Kelamin
  13.00 - 14.00

Kamis

 • Spesialis Kulit & Kelamin
  16.00 - 17.00

Jumat

 • Spesialis Kulit & Kelamin
  13.00 - 14.00

Sabtu

 • Spesialis Kulit & Kelamin
  13.00 - 14.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
10.00
Spesialis Mata
dr. Hj. Boedy Widyaningsih, Sp.M
10.00
12.00
Spesialis Mata
dr. Hj. Boedy Widyaningsih, Sp.M
10.00
12.00
Spesialis Mata
dr. Hj. Boedy Widyaningsih, Sp.M
10.00
12.00
Spesialis Mata
dr. Hj. Boedy Widyaningsih, Sp.M
10.00
12.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Spesialis Mata
dr. Hj. Boedy Widyaningsih, Sp.M
15.00
16.30
16.00

Senin

 • Spesialis Mata
  10.00 - 12.00

Selasa

 • Spesialis Mata
  10.00 - 12.00

Rabu

 • Spesialis Mata
  10.00 - 12.00

Kamis

 • Spesialis Mata
  15.00 - 16.30

Jumat

 • Spesialis Mata
  10.00 - 12.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
15.00
Spesialis Onkologi
dr. Asdi Wihandono, Sp.B(K)Onk
15.00
17.00
Spesialis Onkologi
dr. Asdi Wihandono, Sp.B(K)Onk
15.00
17.00
16.00

Senin

 • Spesialis Onkologi
  15.00 - 17.00

Rabu

 • Spesialis Onkologi
  15.00 - 17.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
07.00
Spesialis Paru
dr. H.M. Subkhan, Sp.P
07.00
10.00
Spesialis Paru
dr. H.M. Subkhan, Sp.P
07.00
10.00
Spesialis Paru
dr. H.M. Subkhan, Sp.P
07.00
10.00
Spesialis Paru
dr. H.M. Subkhan, Sp.P
07.00
10.00
Spesialis Paru
dr. H.M. Subkhan, Sp.P
07.00
10.00
Spesialis Paru
dr. H.M. Subkhan, Sp.P
07.00
10.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
Spesialis Paru
dr. Afrita Amalia Laitupa, Sp.P
14.00
16.00
15.00
Spesialis Paru
dr. Afrita Amalia Laitupa, Sp.P
15.00
16.30
16.00
17.00
18.00
Spesialis Paru
dr. Afrita Amalia Laitupa, Sp.P
18.30
20.00
Spesialis Paru
dr. H.R. Endro Sukmono, Sp.P
18.00
20.00
Spesialis Paru
dr. H.R. Endro Sukmono, Sp.P
18.00
20.00
Spesialis Paru
dr. H.R. Endro Sukmono, Sp.P
18.00
20.00
19.00

Senin

 • Spesialis Paru
  07.00 - 10.00
 • Spesialis Paru
  18.30 - 20.00

Selasa

 • Spesialis Paru
  07.00 - 10.00
 • Spesialis Paru
  18.00 - 20.00

Rabu

 • Spesialis Paru
  07.00 - 10.00
 • Spesialis Paru
  15.00 - 16.30

Kamis

 • Spesialis Paru
  07.00 - 10.00
 • Spesialis Paru
  18.00 - 20.00

Jumat

 • Spesialis Paru
  07.00 - 10.00
 • Spesialis Paru
  14.00 - 16.00

Sabtu

 • Spesialis Paru
  07.00 - 10.00
 • Spesialis Paru
  18.00 - 20.00
No events hours available!
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
08.00
Spesialis Patologi Klinik
dr. Sri Widyaningsih, Sp.PK
08.00
14.00
Spesialis Patologi Klinik
dr. Sri Widyaningsih, Sp.PK
08.00
14.00
Spesialis Patologi Klinik
dr. Sri Widyaningsih, Sp.PK
08.00
14.00
Spesialis Patologi Klinik
dr. Sri Widyaningsih, Sp.PK
08.00
14.00
Spesialis Patologi Klinik
dr. Sri Widyaningsih, Sp.PK
08.00
12.00
Spesialis Patologi Klinik
dr. Sri Widyaningsih, Sp.PK
08.00
12.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Spesialis Patologi Klinik
Dr. Hartono Kahar, Sp.PK(K)
18.00
21.00
Spesialis Patologi Klinik
Dr. Hartono Kahar, Sp.PK(K)
18.00
21.00
Spesialis Patologi Klinik
Dr. Hartono Kahar, Sp.PK(K)
18.00
21.00
Spesialis Patologi Klinik
Dr. Hartono Kahar, Sp.PK(K)
18.00
21.00
Spesialis Patologi Klinik
Dr. Hartono Kahar, Sp.PK(K)
18.00
21.00
Spesialis Patologi Klinik
Dr. Hartono Kahar, Sp.PK(K)
18.00
21.00
19.00
20.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
07.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. Moch.Zakaria Rachman, Sp.PD
07.00
11.00

Spesialis Penyakit Dalam
dr. Detty Nur Irawati, Sp.PD
08.00
13.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. Moch. Zakaria Rachman, Sp.PD
07.00
11.00

Spesialis Penyakit Dalam
dr. Detty Nur Irawati, Sp.PD
07.00
13.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. Moch. Zakaria Rachman, Sp.PD
07.00
11.00

Spesialis Penyakit Dalam
dr. Detty Nur Irawati, Sp.PD
07.00
13.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. Moch. Zakaria Rachman, Sp.PD
07.00
11.00

Spesialis Penyakit Dalam
dr. Detty Nur Irawati, Sp.PD
08.00
13.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. Moch. Zakaria Rachman, Sp.PD
07.00
11.00

Spesialis Penyakit Dalam
dr. Detty Nur Irawati, Sp.PD
07.00
13.00
08.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. Yudith Annisa, Sp.PD
08.00
10.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. Yudith Annisa, Sp.PD
15.00
16.00
16.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. Yudith Annisa, Sp.PD
16.00
19.00
17.00
18.00
19.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. M. Miftahussurur, M.Kes, Sp.PD-KGEH., Ph.D.,FINASIM
19.00
22.00

Spesialis Penyakit Dalam
dr. Bayu Dharma Shanti, SpPD
19.30
20.30
Spesialis Penyakit Dalam
dr. M. Miftahussurur, M.Kes, Sp.PD-KGEH., Ph.D.,FINASIM
19.00
22.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. M. Miftahussurur, M.Kes, Sp.PD-KGEH., Ph.D.,FINASIM
19.00
22.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. M. Miftahussurur, M.Kes, Sp.PD-KGEH., Ph.D.,FINASIM
19.00
22.00
Spesialis Penyakit Dalam
dr. M. Miftahussurur, M.Kes, Sp.PD-KGEH., Ph.D.,FINASIM
19.00
22.00

Spesialis Penyakit Dalam
dr. Bayu Dharma Shanti, SpPD
19.30
20.30
20.00
21.00

Senin

 • Spesialis Penyakit Dalam
  07.00 - 11.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  08.00 - 13.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  19.00 - 22.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  19.30 - 20.30

Selasa

 • Spesialis Penyakit Dalam
  07.00 - 11.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  07.00 - 13.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  19.00 - 22.00

Rabu

 • Spesialis Penyakit Dalam
  07.00 - 11.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  07.00 - 13.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  19.00 - 22.00

Kamis

 • Spesialis Penyakit Dalam
  07.00 - 11.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  08.00 - 13.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  19.00 - 22.00

Jumat

 • Spesialis Penyakit Dalam
  07.00 - 11.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  07.00 - 13.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  15.00 - 16.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  19.00 - 22.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  19.30 - 20.30

Sabtu

 • Spesialis Penyakit Dalam
  08.00 - 10.00
 • Spesialis Penyakit Dalam
  16.00 - 19.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
08.00
Spesialis Saraf
dr. Yudhi Adrianto, SpS. FINR
08.00
10.00
Spesialis Saraf
dr. H. Moch. Hamdan, Sp.S
08.00
12.00
09.00
Spesialis Saraf
dr. H. Moch. Hamdan, Sp.S
09.00
13.00
Spesialis Saraf
dr. Laili Irfana, Sp.S
09.00
11.00
Spesialis Saraf
dr. H. Moch. Hamdan, Sp.S
09.00
11.00
Spesialis Saraf
dr. Laili Irfana, Sp.S
09.00
11.00
10.00
11.00
12.00
Spesialis Saraf
dr. Yudhi Adrianto, SpS. FINR
12.30
14.00
13.00
Spesialis Saraf
dr. H. Moch. Hamdan, Sp.S
13.00
17.00
Spesialis Saraf
dr. Yudhi Adrianto, SpS. FINR
13.00
15.00
14.00
15.00
Spesialis Saraf
dr. Diah Mustika Hesti W., Sp.S.KIC
15.00
17.00
Spesialis Saraf
dr. Diah Mustika Hesti W., Sp.S.KIC
15.00
17.00
Spesialis Saraf
dr. Diah Mustika Hesti W., Sp.S.KIC
15.00
17.00
16.00
17.00
18.00
Spesialis Saraf
dr. H. Moch. Hamdan, Sp.S
18.00
20.00
Spesialis Saraf
dr. H. Moch. Hamdan, Sp.S
18.00
20.00
Spesialis Saraf
dr. H. Moch. Hamdan, Sp.S
18.00
20.00
Spesialis Saraf
dr. H. Moch. Hamdan, Sp.S
18.00
20.00
19.00

Senin

 • Spesialis Saraf
  09.00 - 13.00
 • Spesialis Saraf
  15.00 - 17.00
 • Spesialis Saraf
  18.00 - 20.00

Selasa

 • Spesialis Saraf
  09.00 - 11.00
 • Spesialis Saraf
  13.00 - 17.00
 • Spesialis Saraf
  18.00 - 20.00

Rabu

 • Spesialis Saraf
  08.00 - 10.00
 • Spesialis Saraf
  15.00 - 17.00

Kamis

 • Spesialis Saraf
  09.00 - 11.00
 • Spesialis Saraf
  13.00 - 15.00
 • Spesialis Saraf
  18.00 - 20.00

Jumat

 • Spesialis Saraf
  09.00 - 11.00
 • Spesialis Saraf
  15.00 - 17.00

Sabtu

 • Spesialis Saraf
  08.00 - 12.00
 • Spesialis Saraf
  12.30 - 14.00
 • Spesialis Saraf
  18.00 - 20.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
08.00
Spesialis THT-KL
dr. Kholid Yusuf, Sp.THT.KL
08.30
11.00
09.00
Spesialis THT-KL
dr. M.Wachid, Sp.THT-KL
09.30
10.30
Spesialis THT-KL
dr. M. Wachid, Sp.THT-KL
09.30
10.30
Spesialis THT-KL
dr. M. Wachid, Sp.THT-KL
09.30
10.30
10.00
11.00
Spesialis THT-KL
dr. Kholid Yusuf, Sp.THT.KL
11.00
14.00
Spesialis THT-KL
dr.Amanda MB, Sp.THT-KL
11.00
12.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
Spesialis THT-KL
dr.Amanda MB, Sp.THT-KL
19.00
20.00
Spesialis THT-KL
dr.Amanda MB, Sp.THT-KL
19.00
20.00
Spesialis THT-KL
dr. Kholid Yusuf, Sp.THT.KL
19.00
20.00
Spesialis THT-KL
dr.Amanda MB, Sp.THT-KL
19.00
20.00

Senin

 • Spesialis THT-KL
  11.00 - 14.00
 • Spesialis THT-KL
  19.00 - 20.00

Selasa

 • Spesialis THT-KL
  09.30 - 10.30
 • Spesialis THT-KL
  19.00 - 20.00

Rabu

 • Spesialis THT-KL
  09.30 - 10.30
 • Spesialis THT-KL
  19.00 - 20.00

Kamis

 • Spesialis THT-KL
  09.30 - 10.30

Jumat

 • Spesialis THT-KL
  08.30 - 11.00
 • Spesialis THT-KL
  19.00 - 20.00

Sabtu

 • Spesialis THT-KL
  11.00 - 12.00
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad
09.00
Spesialis Urologi
dr.Ardhito Rachman, Sp.U
09.30
11.00
Spesialis Urologi
dr.Ardhito Rachman, Sp.U
09.30
11.00
Spesialis Urologi
dr.Ardhito Rachman, Sp.U
09.30
11.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Spesialis Urologi
dr.Taufik Indrawan, Sp.U
15.30
17.00
Spesialis Urologi
dr.Taufik Indrawan, Sp.U
15.30
17.00
16.00

Senin

 • Spesialis Urologi
  15.30 - 17.00

Selasa

 • Spesialis Urologi
  09.30 - 11.00

Rabu

 • Spesialis Urologi
  15.30 - 17.00

Kamis

 • Spesialis Urologi
  09.30 - 11.00

Sabtu

 • Spesialis Urologi
  09.30 - 11.00
No events available!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.